نقش هیت مپ

هیت مپ چیست ؟ (Heat map)

هیت مپ چیست ؟ (Heat map)

امروزه یکی از بزرگترین نکات و مهمترین موارد در جذب کاربر ، و متعاقب آن پولسازی یک سایت ، تجزیه و تحلیل هیت مپ است . هیت مپ به شما نشان میدهد که موس کاربران و در نتیچه نگاه آنها بیشتر در کدام بخش از سایت شما چرخیده است

ضبط پیام صوتی

زمان هر پیام صوتی 5 دقیقه است

    اسکرول به بالا